Preisliste pro Tag

Aktuelle Preise unserer Mietfahrzeuge

 • Carado T 132
 • Carado T 135
 • Carado T 337
 • Carado T339
 • Carado T348
 • Carado T447
 • Carado T448
 • Carado I449
 • Carado I447
 • Carado A464

Zwischensaison

15.03.2019 - 11.07.2019 / 29.08.2019 - 31.10.2019

 • Carado T 132 99,00 EUR
 • Carado T 135 99,00 EUR
 • Carado T 337 112,00 EUR
 • Carado T339 112,00 EUR
 • Carado T348 109,00 EUR
 • Carado T447 113,00 EUR
 • Carado T448 113,00 EUR
 • Carado I449 119,00 EUR
 • Carado I447 119,00 EUR
 • Carado A464 119,00 EUR

Hauptsaison

12.07.2019 - 28.08.2019

 • Carado T 132 112,00 EUR
 • Carado T 135 112,00 EUR
 • Carado T 337 123,00 EUR
 • Carado T339 123,00 EUR
 • Carado T348 126,00 EUR
 • Carado T447 133,00 EUR
 • Carado T448 133,00 EUR
 • Carado I449 139,00 EUR
 • Carado I447 139,00 EUR
 • Carado A464 138,00 EUR

Nebensaison

Übrige Zeit

 • Carado T 132 89,00 EUR
 • Carado T 135 89,00 EUR
 • Carado T 337 99,00 EUR
 • Carado T339 99,00 EUR
 • Carado T348 99,00 EUR
 • Carado T447 103,00 EUR
 • Carado T448 103,00 EUR
 • Carado I449 109,00 EUR
 • Carado I447 109,00 EUR
 • Carado A464 99,00 EUR