Preisliste pro Tag

Aktuelle Preise unserer Mietfahrzeuge

 • Carado V 337
 • Carado T 135
 • Carado T 338
 • Carado T 339
 • Carado T 459
 • Carado T 447
 • Carado T 448
 • Carado I 338
 • Carado I 447

Zwischensaison

15.03.2021 - 02.07.2021 / 18.08.2021 - 31.10.2021

 • Carado V 337 99,00 EUR
 • Carado T 135 99,00 EUR
 • Carado T 338 114,00 EUR
 • Carado T 339 114,00 EUR
 • Carado T 459 116,00 EUR
 • Carado T 447 116,00 EUR
 • Carado T 448 116,00 EUR
 • Carado I 338 118,00 EUR
 • Carado I 447 120,00 EUR

Hauptsaison

02.07.2021 - 17.08.2021

 • Carado V 337 112,00 EUR
 • Carado T 135 112,00 EUR
 • Carado T 338 123,00 EUR
 • Carado T 339 123,00 EUR
 • Carado T 459 133,00 EUR
 • Carado T 447 133,00 EUR
 • Carado T 448 133,00 EUR
 • Carado I 338 138,00 EUR
 • Carado I 447 140,00 EUR

Nebensaison

Übrige Zeit

 • Carado V 337 80,00 EUR
 • Carado T 135 80,00 EUR
 • Carado T 338 99,00 EUR
 • Carado T 339 99,00 EUR
 • Carado T 459 103,00 EUR
 • Carado T 447 103,00 EUR
 • Carado T 448 103,00 EUR
 • Carado I 338 106,00 EUR
 • Carado I 447 109,00 EUR