Preisliste pro Tag

Aktuelle Preise unserer Mietfahrzeuge

 • Carado V 337
 • Carado V 339
 • Carado T 135
 • Carado T 338
 • Carado T 447
 • Carado T 448
 • Carado T 459
 • Carado I 338
 • Carado I 447

Nebensaison

übrige Zeit

 • Carado V 337 119,00 EUR
 • Carado V 339 119,00 EUR
 • Carado T 135 115,00 EUR
 • Carado T 338 128,00 EUR
 • Carado T 447 130,00 EUR
 • Carado T 448 130,00 EUR
 • Carado T 459 130,00 EUR
 • Carado I 338 132,00 EUR
 • Carado I 447 140,00 EUR

Hauptsaison

23.06.2023 - 04.08.23

 • Carado V 337 119,00 EUR
 • Carado V 339 119,00 EUR
 • Carado T 135 115,00 EUR
 • Carado T 338 135,00 EUR
 • Carado T 447 140,00 EUR
 • Carado T 448 145,00 EUR
 • Carado T 459 140,00 EUR
 • Carado I 338 149,00 EUR
 • Carado I 447 155,00 EUR

Servicepauschale

einmalig pro Buchung

 • Carado V 337 160,00 EUR
 • Carado V 339 160,00 EUR
 • Carado T 135 160,00 EUR
 • Carado T 338 160,00 EUR
 • Carado T 447 160,00 EUR
 • Carado T 448 160,00 EUR
 • Carado T 459 160,00 EUR
 • Carado I 338 160,00 EUR
 • Carado I 447 160,00 EUR