Preisliste pro Tag

Aktuelle Preise unserer Mietfahrzeuge

  • Laika Ecovip 300
  • Laika Ecovip 600

Zwischensaison

15.03.2019 - 11.07.2019 / 29.08.2019 - 31.10.2019

  • Laika Ecovip 300 105,00 EUR
  • Laika Ecovip 600 127,00 EUR

Hauptsaison

12.07.2019 - 28.08.2019

  • Laika Ecovip 300 125,00 EUR
  • Laika Ecovip 600 143,00 EUR

Nebensaison

Übrige Zeit

  • Laika Ecovip 300 90,00 EUR
  • Laika Ecovip 600 104,00 EUR