Preisliste pro Tag

Aktuelle Preise unserer Mietfahrzeuge

 • Laika Kosmo Compact 9
 • Laika Kosmo 209 / E
 • Laika Kosmo 509 L
 • Laika Kosmo 509 L E
 • Laika Kosmo 909
 • Laika Ecovip L 3019
 • Laika Ecovip L 4009
 • Laika Ecovip L 4009 DS

Nebensaison

übrige Zeit

 • Laika Kosmo Compact 9 125,00 EUR
 • Laika Kosmo 209 / E 130,00 EUR
 • Laika Kosmo 509 L 139,00 EUR
 • Laika Kosmo 509 L E 132,00 EUR
 • Laika Kosmo 909 139,00 EUR
 • Laika Ecovip L 3019 145,00 EUR
 • Laika Ecovip L 4009 150,00 EUR
 • Laika Ecovip L 4009 DS 150,00 EUR

Hauptsaison

24.06.2022 - 09.08.22

 • Laika Kosmo Compact 9 125,00 EUR
 • Laika Kosmo 209 / E 135,00 EUR
 • Laika Kosmo 509 L 149,00 EUR
 • Laika Kosmo 509 L E 145,00 EUR
 • Laika Kosmo 909 159,00 EUR
 • Laika Ecovip L 3019 159,00 EUR
 • Laika Ecovip L 4009 165,00 EUR
 • Laika Ecovip L 4009 DS 165,00 EUR

Servicepauschale

einmalig pro Buchung

 • Laika Kosmo Compact 9 135,00 EUR
 • Laika Kosmo 209 / E 135,00 EUR
 • Laika Kosmo 509 L 135,00 EUR
 • Laika Kosmo 509 L E 135,00 EUR
 • Laika Kosmo 909 135,00 EUR
 • Laika Ecovip L 3019 150,00 EUR
 • Laika Ecovip L 4009 150,00 EUR
 • Laika Ecovip L 4009 DS 150,00 EUR